Kurser i Entreprenadjuridik

Portgruppen arrangerar varje år fysiska och digitala kurser i entreprenadjuridik.

Portgruppen har satt samman kurser i entrenprenadrätt för portleverantörer. Kursen vänder sig till dig som kommer i kontakt med köpeavtal, entreprenadavtal eller medverkan i utformning och tillämpning av dessa, exempelvis säljare, arbetsledare och inköpare.

Endagskurs: Entreprenadjuridik för portbranschen
Kursen ger en fördjupad insikt i de juridiska villkoren som gäller vid försäljning av portar inkl. montage. Avsikten är att gå igenom de vanliga standardavtalen för att skapa förståelse för vad som ingår i ett offererat pris, samt ömsesidiga rättigheter och skyldigheter, som följer av avtalsvillkoren. Vi kommer också att beröra upphandlingsprocessen angående avtalsbildning via förfrågan, offert och accept. Kursen vänder sig till såväl säljare, som ansvariga för genonförandet av ett projekt. Kursen fokuserar på standardavtalen ABT 06 och ABT-U 07. Upplägget baseras på en endagskurs (fysisk) mellan ca kl 09.00-17.00.

Tre timmars digital kurs: Avtalsjuridik för försäljning av portar utan montage
Kursen behandlar de juridiska reglerna som gäller vid försäljning, där montaget utförs av annan än säljaren. På kursen kommer vi att gå igenom såväl köplagens bestämmelser, som det vanliga standardavtalet NL 17. Även NLM 19 kommer att kort kommenteras, som jämförelse med NL 17 och portbranschens eget avtal Port 19. Utbildningen genomförs digitalt och pågår ca 3 timmar.

Datum för nästa kurstillfälle finns i kalendern.