Kurser i Entreprenadjuridik

Portgruppen arrangerar varje år grund- och fortsättningskurser i Entreprenadjuridik.

Portgruppen har satt samman en grundkurs och en fördjupningskurs i entrenprenadrätt för portleverantörer. Kursen vänder sig till dig som kommer i kontakt med köpeavtal, entreprenadavtal eller medverkan i utformning och tillämpning av dessa, exempelvis säljare, arbetsledare och inköpare.

Portgruppens styrelse har beslutat 200313, att under rådande omständigheter kring smittspridningen av Coronaviruset, skjuta på kurstillfällena för entretrepnadjuridik.

Pris: Medlem 3700 kr ex moms, för icke medlem 4700 kr ex moms. Fika, lunch och kursmaterial ingår.

Anordna kursen hos Portgruppens medlemsföretag: Du som medlemsföretag erbjuds möjlighet att anordna kursen på det egna företaget. Då står du för fika och lunch. Pris för företagets anställda: 2650 kr exkl. moms.

Kurserna genomförs i hela landet eller hos medlemsföretagen efter överenskommelse. Datum för nästa kurstillfälle finns i kalendern.