Byggproduktförordningen

Byggproduktförordningen CPR (Construction Products Regulation) har samma syfte som föregångaren CPD. En förordning styr mer än ett direktiv. Gäller i alla EU-länder. Nationell rätt måste anpassas, vilket betyder att motstridiga (svenska) regler inte gäller. 24 april 2011 - 1 juli 2013 successiv övergång från CPD till CPR.

Byggproduktförordningen CPR – samma syfte som föregångaren CPD

 • Målet är fri handel med byggprodukter på den inre marknaden
 • Medlet är gemensamma sätt att prova och beskriva byggprodukterna
 • Nu blir det obligatoriskt med CE-märkning och dessutom prestandadeklarationer

Byggproduktförordningen skiljer sig från annan EU-lagstiftning om produkter

 • Krav på hur produkterna ska bedömas och hur deras egenskaper ska beskrivas – inte krav på produkter
  eller byggnadsverk
 • Metoder och system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda – tillverkningskontroll – som ser annorlunda ut
 • CE-märkning av byggprodukter sker enligt harmoniserade tekniska specifikationer – inte direkt mot förordningen

Byggproduktförordningen – skillnad mot byggproduktdirektivet

 • Prestandauppgifter
 • Vissa förenklingar och lättnader
 • Nya begrepp för ökad tydlighet
 • Kontaktpunkt för varje land, som kan upplysa om nationella byggregelverk
 • och tydligare krav på ekonomiska aktörer vid tillhandahållande av produkter:
  tillverkning, import och distribution