Faktablad

Portgruppen har tagit fram ett antal faktablad som du kan ladda ner:

Skötsel av motordrivna portar – vad jag som portägare behöver veta

Besiktning av motordrivna portar

CE-märkning av motordrivna portar

CE-märkning av manuellt betjänade portar

Inbrottsskydd – regler, krav och klassindelning

CE märkning av manuellt betjänade villaportar

CE-märkning av maskindrivna villaportar

CE-märkning av manuellt betjänade garageportar

CE-märkning av motordrivna garageportar

Legal karta 2020

Lastbryggor