Kurs Säker Port

Portgruppen vill med den här kursen ta ett samlat grepp för att lyfta kunskapsnivån i branschen. Kursen riktar sig mot dig som vill förstå regelverken kring slagportar, takskjutportar, vikportar, jalusier, rullportar, grindar och bommar.

Portgruppen anordnar endags-kursen Säker Port hos medlemsföretagen och Teknikföretagen i Stockholm. Kursen fokuserar på de utmaningar som uppkommer vid installation, ombyggnad och vid flytt, och vänder sig till servicetekniker, montageledare, samt till säljare och företagsledare som dagligen står inför dessa utmaningar.

Pris: Medlem 4 500 kr ex moms, för icke medlem 5 500 kr ex moms. Fika, lunch och kursmaterial ingår.

Anordna kursen hos Portgruppens medlemsföretag: Du som medlemsföretag erbjuds möjlighet att anordna kursen på det egna företaget. Då står du för fika och lunch. Portgruppen kommer debitera enligt följande: 2 500 kr exkl. moms/deltagare som är medlemmar i Portgruppen. För deltagare som inte är medlemmar i Portgruppen debiteras 3 000 kr exkl. moms/deltagare.

Frågor: kansliet@portgruppen.org

Se mer information.

Datum för kommande kurstillfälle finns i kalendern.