Kurs Säker Port

Portgruppen vill med den här kursen ta ett samlat grepp för att lyfta kunskapsnivån i branschen. Kursen riktar sig mot dig som vill förstå regelverken kring slagportar, takskjutportar, vikportar, jalusier, rullportar, grindar och bommar.

Portgruppen anordnar endags-kursen Säker Port hos medlemsföretagen och Teknikföretagen i Stockholm. Kursen fokuserar på de utmaningar som uppkommer vid installation, ombyggnad och vid flytt, och vänder sig till servicetekniker, montageledare, samt till säljare och företagsledare som dagligen står inför dessa utmaningar.

Pris: Medlem 4 500 kr ex moms, för icke medlem 5 500 kr ex moms. Fika, lunch och kursmaterial ingår.

Frågor: kansliet@portgruppen.org

Se mer information.

Datum för kommande kurstillfälle finns i kalendern.