Kurs Säker Port

Portgruppen vill med den här kursen ta ett samlat grepp för att lyfta kunskapsnivån i branschen. Kursen riktar sig mot dig som vill förstå regelverken kring slagportar, takskjutportar, vikportar, jalusier, rullportar, grindar och bommar.

Portgruppen anordnar endags-kursen Säker Port hos medlemsföretagen och Teknikföretagen i Stockholm. Kursen fokuserar på de utmaningar som uppkommer vid installation, ombyggnad och vid flytt, och vänder sig till servicetekniker, montageledare, samt till säljare och företagsledare som dagligen står inför dessa utmaningar.

Pris: Medlem 3 700 kr ex moms, för icke medlem 4 700 kr ex moms. Fika, lunch och kursmaterial ingår.

Anordna kursen hos Portgruppens medlemsföretag: Du som medlemsföretag erbjuds möjlighet att anordna kursen på det egna företaget. Då står du för fika och lunch. Pris för företagets anställda: 2000 kr exkl. moms.

Frågor: portgruppen@tebab.com.

Se mer information.

Datum för kommande kurstillfälle finns i kalendern.