Om Portgruppen

Branschföreningen Portgruppen bildades 1975 och har sedan dess verkat för branschens bästa i form av gemensamma standarder, nätverkande, påverkansarbete, statistik och utbildningar.

Portgruppens medlemsbas består av företag som är involverade i konstruktion, utveckling, tillverkning och marknadsföring av portar för kommersiella och industriella ändamål, automatiserade dörrar främst för persontrafik, garageportar samt andra relaterade produkter såsom dockningssystem, lasthus och väderskydd.

Föreningen organiserar två medlemsmöten årligen, inriktade på att främja lärande, inspirera och stärka nätverken inom branschen.

Som en aktiv medlem i den europeiska branschorganisationen EDSF – European Door and Shutter Federation – är Portgruppen en del av ett större nätverk bestående av länder som Belgien, Danmark, England, Frankrike, Italien, Nederländerna, Sverige och Tyskland.

Portgruppen verkar för hög säkerhet, hög kvalitet och hög teknisk standard i branschen.

Kommittéer

I vår portgrupp strävar vi efter att säkerställa en effektiv och smidig hantering av olika ärenden och frågor genom att organisera oss i olika kommittéer. Dessa kommittéer är sammansatta av engagerade medlemmar som bidrar till att främja våra gemensamma mål och intressen.

Läs mer

Faktablad

Portgruppen har tagit fram ett antal faktablad som du kan ladda ner.

Faktablad

Samverkan

Portgruppen är medlem i den europeiska branschorganisationen EDSF – European Door and Shutter Federation.

Läs mer