Medlemskap

Till medlemmar i Portgruppen kan styrelsen anta varje företag, organisation eller liknande som har verksamhet eller intresse inom området och är beredd att aktivt verka för branschens intressen.