Swetics Erfarenhetsdokument

Nu finns en uppdaterad version av Swetics Erfarenhetsdokument kring portbesiktning.

Bli medlem nu!

Portgruppen stärker medlemmarnas konkurrenskraft genom tillgång till nätverk, utbildning, statistik, påverkansarbete, aktivt kommittéarbete och samverkan med andra organisationer.

Läs mer här

Ny styrelse för 2023/2024

Den 4-5 maj hölls vår- och årsmöte för Portgruppen. Där valdes en ny styrelse som ska leda arbetet under 2023/2024.

Portgruppens kurs Säker Port

Kursen hålls på ett flertal platser.

Entreprenadjuridik för portbranschen

Kursen hålls vid två tillfällen.

Kurs Avtalsjuridik för försäljning av portar - digital

Faktablad

Här får du information om Portgruppens faktablad

Marknadskontroll av motordrivna portar

Portbesiktning Erfarenhetsdok

Nu finns Portbesiktning Erfarenhetsdokument rev. 5

Energikalkylator

Beräkna din ports energiförbrukning med EDSF:s energikalkylator.