2024.06.04

Ny i styrelsen: Vendela Dellner


Vendela Dellner, Marknads- och kommunikationschef på Motum, är nyinvald till Portgruppens styrelse. Vi ställde fem frågor till Vendela.

Kan du berätta kort vad Motum är för företag och vad din roll/arbetsuppgifter är?
– Motum är Sveriges största oberoende hiss- och portleverantör. Tillsammans är vi 400 anställda i Sverige och Norge som servar, moderniserar och installerar hissar och portar. Min roll är bland annat att skapa kännedom om Motum och våra dotterbolag både i syfte att attrahera medarbetare och växa med fler kunder. 

Vad inspirerade dig till att ta plats i Portgruppens styrelse?
– När jag fick frågan om att ta plats i Portgruppens styrelse blev jag väldigt hedrad. Jag sitter sedan tidigare i Portgruppens kommunikationskommitté och har varit delaktig under det senaste året med diverse marknadsrelaterade aktiviteter. Jag hoppas att min bakgrund inom marknadsföring och kommunikation kommer att kunna bidra till Portgruppens framtida tillväxt. Att vi når fler företag inom vår bransch och får dem att se nyttan och fördelarna med att vara medlem samtidigt som vi säkerställer att medlemsföretagen får ut mesta möjliga av medlemskapet i form av bland annat utbildning, nätverksträffar och kunskap.   

Vendela Dellner, kommunikationsansvarig på Motum och ny i Portgruppens styrelse

Ett område som ligger mig varmt om hjärtat är säkerheten. Både för den portteknikern som installerar, servar och reparerar porten men också säkerheten för användaren av porten”

Vad anser du vara de mest värdefulla fördelarna med att vara medlem i Portgruppen?
– Jag vet att många företag i vår bransch är fåmansföretag och har inte tillgång till kompetens eller resurser inom viktiga områden. Att vara medlem i Portgruppens branschorganisation ger dessa företag möjlighet att få tillgång till ett värdefullt nätverk och kompetensutveckling.

Vilka frågor tycker du är viktiga för branschföreningen att driva?
– Det finns många viktiga områden som branschföreningen driver idag och det finns alltid möjlighet att förbättras inom dessa. Ett område som ligger mig varmt om hjärtat är säkerheten. Både för den portteknikern som installerar, servar och reparerar porten men också säkerheten över lag för användarna av porten. Här ser jag fram emot att bidra till att öka medvetenheten om vem som bär ansvaret för porten och vilket regelverk som gäller. Det ska bli kul att vara med och lyfta medlemmarnas prioriterade fokusområden framöver. 

Vilka utmaningar tror du branschen står inför de kommande åren?
– Det finns utmaningar inom flertalet områden inom vår bransch.  Liksom inom många andra branscher lider vi av kompetensförsörjningsbrist och här kan vi bli betydligt mycket bättre på att lyfta hantverket i vårt yrke och ge våra kollegor möjlighet att berätta varför de valt detta yrke och fördelarna med det. Sen hade det varit kul att vara med och säkerställa att fler tjejer söker sig till yrket för att öka mångfalden inom vår bransch.  På Motum har vi en teknikerutbildning där vi utbildar morgondagens hiss- och porttekniker och här försöker vi attrahera fler tjejer att söka sig till branschen. 

Vill du komma i kontakt med Vendela? Här hittar du kontaktuppgifter till styrelsen.