Dokument

Här hittar du alla dokument som är uppladdade på webbplatsen

2024.05.13

Byggproduktförordningen

Byggproduktförordningen CPR (Construction Products Regulation) har samma syfte som föregångaren CPD. En förordning styr mer än ett direktiv. Gäller i alla EU-länder. 

2024.05.13

PORT 19 (Tillägg till NL 17)

Allmänna leveransbestämmelser avseende leverans- och montagebestämmelser för portar, dörrautomatik, dockningssystem m m utgivna av Portgruppen.

2024.05.13

PORT 07 A (Tillägg till AB-U 07)

Allmänna leveransbestämmelser avseende leverans- och montagebestämmelser för portar, dörrautomatik, dockningssystem m m utgivna av Portgruppen.

2024.04.30

Personuppgiftspolicy

Portgruppen värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

2024.04.30

Code of conduct

För Teknikföretagens Branschgrupper AB är det viktigt att verksamheten inom bolaget och de branschföreningar som är anknutna till Teknikföretagens Branschgrupper AB bedrivs på ett sätt som tydligt håller sig inom konkurrensrättens ramar. Teknikföretagen har därför i samråd med Teknikföretagens Branschgrupper AB utformat en konkurrensrättslig uppförandekod som omfattar Teknikföretagens Branschgrupper AB och alla branschföreningar anknutna till […]