2024.05.13

PORT 19 (Tillägg till NL 17)

Allmänna leveransbestämmelser avseende leverans- och montagebestämmelser för portar, dörrautomatik, dockningssystem m m utgivna av Portgruppen.