2024.05.13

PORT 07 A (Tillägg till AB-U 07)

Allmänna leveransbestämmelser avseende leverans- och montagebestämmelser för portar, dörrautomatik, dockningssystem m m utgivna av Portgruppen.