2024.05.13

Byggproduktförordningen

Byggproduktförordningen CPR (Construction Products Regulation) har samma syfte som föregångaren CPD. En förordning styr mer än ett direktiv. Gäller i alla EU-länder.