EDSF

Portgruppen är medlem i den europeiska branschorganisationen EDSF.

Portgruppen deltar och är företrätt i det europeiska standardiseringsarbetet inom CEN (European Committee for Standardization) och i det europeiska branschsamarbetet inom ramen för EDFS (European Door and Shutter Federation). Inom EDSF verkar sex övriga europeiska nationella branschorganisationer liknande den svenska Portgruppen. Medlemsnationerna är Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien, Sverige och England.

EDSF är aktiva inom områdena generella portstandarder, harmonisering av branschen  och brandskydd. EDSF består av mer än 1 000 portföretag inklusive de flesta större europeiska portföretagen.

Länk till EDSF hittar du här.