Om Portgruppen

Portgruppen är sedan 1975 branschorganet för svenska tillverkare och leverantörer av industriportar, garageportar och dörrar samt port och dörrautomatik och därtill relaterade produkter.