Vårt erbjudande

Målet med arbetet i Portgruppen är att stärka medlemmarnas konkurrenskraft genom att erbjuda alla medlemmar aktiviteter, information och möjlighet att delta aktivt i kommittéarbete.

Läs mer om Portgruppens medlemserbjudande här.