Vårt erbjudande

Portgruppen stärker medlemmarnas konkurrenskraft genom tillgång till nätverk, utbildning inom teknik, säkerhet och entreprenadjuridik, statistik, påverkansarbete, aktivt kommittéarbete och samverkan med andra organisationer.

Läs mer om Portgruppens medlemserbjudande här.