Leveransbestämmelser

Allmänna leveransbestämmelser avseende leverans- och montagebestämmelser för portar, dörrautomatik, dockningssystem m m utgivna av Portgruppen.

PORT 07 A (Tillägg till AB-U 07)

PORT 19 (Tillägg till NL 17)