Vår verksamhet

Portgruppen deltar och är företrätt i det europeiska standardiseringsarbetet inom CEN (European Committee for Standardization) och i det europeiska branschsamarbetet inom ramen för EDSF (European Door and Shutter Federation).

Inom EDSF verkar sju övriga europeiska nationella branschorganisationer liknande den svenska Portgruppen. Medlemsnationerna är Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Italien, Sverige och England.

Medlemmar i föreningen är företag som konstruerar, utvecklar och/eller tillverkar och marknadsför portar för kommersiellt och industriellt bruk, automatiska dörrar för i första hand persontrafik, garageportar samt produkter i anknytning till portapplikationer, exempelvis dockningssystem, lasthus och vädertätningar.

Portgruppen har sitt kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper AB – det gemensamma bransch- och arbetsgivarorganet för svensk verkstadsindustri – som organiserar ca 3000 verkstadsföretag med ca 300 000 anställda.

För aktuell information om föreningens verksamhet kontakta sekretariatet.

Verksamhetsplan 2023.