Årets Portis Hall of Fame

Årets Portis Hall of Fame tilldelas en framstående medlem i branschföreningen Portgruppen, som genom arbetsamhet, nytänkande, djärvhet, klokskap, beslutsamhet, glädje, engagemang, samverkan och samarbete är en god ambassadör för branschen.

Vem står bakom Årets Portis Hall of Fame?

Bakom initativet står branschorganisationen Portgruppen, vars uppgift är att ge tillgång till nätverk och vara en neutral mötesplats för branschens aktörer. Genom bl a kontinuerlig utbildning, påverksansarbete på olika myndigheter och aktivt arbete med standardiseringsfrågor, utgör Portgruppen en kvalitetsmarkör externt och i branschen.

Nominera någon?

Nomineringsprocessen administreras av kansliet och Portgruppens styrelse är enväldig jury för tävlingen. Priset delas ut vid Portgruppens höstmöte.

Nominering kan bara ske till personer som är, eller har varit, anställda hos företag som är med i Portgruppen. Nomineringar delas inte ut postumt.

Vinnaren får, förutom äran, motta ett pris, en flaska Portvin och listas på hemsidans Hall of Fame.

Hur länge har Årets Portis Hall of Fame funnits?

Priset har delats ut sedan 2019.

Invald 2019


Per Eriksson, f d anställd hos Assa Abloy Entrance Systems Sweden AB

Juryns motivering:
För enträget arbete i styrelse och tekniska kommittén. Har en förmåga att kommunicera det tekniskt svåra till en nivå alla medlemmar förstår.

Invald 2020


Henri Hupe, f d VD Reco Port AB, nu VD Nordisk Portservice AB

Juryns motivering:
Som ordförande i styrelsen har Henri med sin kunskap i branschen, med sitt engagemang för Portgruppens bästa samt med sin professionellt neutrala hållning gjort att alla medlemmar känt sig både hörda och sedda.

Invald 2021

Krister Andero,  VD Prido AB

Juryns motivering:
Årets Portis har i många år arbetat fokuserat och hårt för Portgruppens bästa.
Hen har med stort engagemang och på ett opartiskt sätt arbetat för att utveckla såväl Portgruppen som för att skapa ett säkrare Port-Sverige. Hen har verkligen bidragit till utvecklingen av den svenska portbranschen.

Invald 2022

Jan Tegehall, VD Minerva Safety AB

Juryns motivering:
Årets Portis har i många år arbetat fokuserat och hårt för Portgruppens bästa.
Hen brinner för att göra det svåra enkelt. Hen har djup kunskap på en sällan skådad detaljnivå. Säkerhet står högt på agendan och kunskapen förs vidare med stort engagemang och resulterar alltid i höga betyg.

Invald 2023

Mats Bejhed, teknisk expert, Assa Abloy Entrance Systems IDDS AB

Juryns motivering
Hen är generös med sin kunskap, har lång erfarenhet från branschen, bidrar på bästa sätt och ser alltid till att vara opartisk. Hen ställer alltid upp och är en viktig tillgång för Portgruppens arbete och utveckling.