Stadgar

Innan ditt företag ansöker om medlemskap i Portgruppen är det viktigt att ta del av föreningens stadgar.

Stadgarna finns att ladda ner här.