Kalendarium


Grundkurs entreprenadjuridik

Den 21 mars 2018 hålls en grundkurs i entreprenadjuridik för portleverantörer hos Teknikföretagen i Stockholm. Kursen handlar om de grundläggande

Stockholm

21 mars 2018

Plats Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm
Tid Kl 09.00-17.00 (samling och kaffe från kl 08.30)

Fördjupningskurs entreprenadjuridik

Den 22 mars 2018 hålls en fördjupningskurs i entreprenadrätt för portleverantörer hos Teknikföretagen i Stockholm. Kursen vänder sig till alla

Stockholm

22 mars 2018

Plats Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm
Tid Kl 09.00-17.00 (samling och kaffe från kl 08.30)

Portgruppens vårmöte 2018

Portgruppens vårmöte hålls den 15-16 maj 2018.

15 - 16 maj 2018

Kurs Säker Port

Den 12 juni 2018 håller Portgruppen endags-kursen Säker Port hos Teknikföretagen i Stockholm. Kursen fokuserar på de utmaningar som uppkommer

Stockholm

12 juni 2018

Plats Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm
Tid Kl 10.00-16.00

Portgruppens höstmöte 2018

Portgruppens höstmöte hålls den 14-15 november 2018 hos Teknikföretagen i Stockholm.

Stockholm

14 - 15 november 2018

Plats Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm