Portgruppens höstmöte 2016

Portgruppens höstmöte hålls 23-24 november 2016 på Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm. Höstmötet bjuder på bl a övergripande konjunkturgenomgång, presentation av BIM Object, genomgång av elbehörighetsutredningen, middag på Supper, Tegnérgatan 37, samt studiebesök på Nya Karolinska i Solna. Se programmet för Portgruppens höstmöte 2016.