Portgruppens grundkurs i entreprenadjuridik

Portgruppens styrelse har idag 200313 beslutat, att i rådande omständigheter kring smittspridningen av Coronaviruset, skjuta på kurstillfällena för entreprenadjuridik.

Vi ber att få återkomma med nya datum för kurstillfällen framöver.

Den 25 mars 2020 hålls en grundkurs i entreprenadjuridik för portleverantörer hos Teknikföretagen Region Öst i Jönköping. Kursen handlar om de grundläggande kontraktsrättsliga frågor som förekommer i alla avtal om portentreprenader, som avtalsrätt och köprätt. Vi belyser de problem som man ställs inför när avtalet sluts och när det ska slutföras. Se program.