Grundkurs entreprenadjuridik

Den 6 september 2017 hålls en grundkurs i entreprenadjuridik för portleverantörer hos Teknikföretagen i Stockholm. Kursen handlar om de grundläggande kontraktsrättsliga frågor som förekommer i alla avtal om portentreprenader, som avtalsrätt och köprätt. Vi belyser de problem som man ställs inför när avtalet sluts och när det ska slutföras. Se program för grundkurs i entreprenadjuridik.