Föreningsnyheter


Konjunkturbarometer kvartal 4 2017

Teknikföretagens konjunkturbarometer kvartal 4 2017.

Husbyggnadsvaror HBV Förening är ny associerad medlem

HBV är inköpscentral åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. HBV genomför samordnade upphandlingar för produkter och tjänster kopplade till byggnation, renovering och

Una Portar AB är ny medlem

Una Portar AB erbjuder ett komplett program av industriportar. Inom detta program ryms bl a vikportar, skjutportar, takskjutportar, snabbrullportar, jalusier

Dockab AB är ny medlem

Dockab utvecklar och producerar dockningssystem för skandinaviska krav, klimat och förutsättningar. Vi tillverkar även efter kundens önskemål och speciella förutsättningar.

Välkommen till Elsäkerhetsverkets informationsträffar kring nya elsäkerhetslagen

Den nya elsäkerhetslagen ställer helt nya krav på företag som utför elinstallationer. Det innefattar bland annat krav på egenkontrollprogram och

T-Center är ny medlem

Industriportar kommer i en mängd olika utföranden och vi servar dig med portar från världens alla hörn för att hitta

ConDoor Group AB är ny medlem

ConDoor Group AB i Linköping erbjuder skräddarsydda kvalitétstillverkade garageportar, vikportar, takskjutportar, industriportar och hangarportar.

Ny branschansvarig

Fr o m april 2016 är Linnéa Ahlén ny branschansvarig för Portgruppen. Hon efterträder Charlotte Teglgaard. Linnéa är civilingenjör från

Ny version av Boverkets föreskrifter om hissar

Boverket publicerar en ändringsförfattning till Boverket föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar. Denna ändringsförfattning BFS

Dan-doors AB är ny medlem

Dan-doors AB i Hisings Backa utvecklar och tillverkar isolerade dörrar och portar till livsmedelsindustrin.