2024.05.16

Portgruppen lanserar ny webb

Välkommen till Portgruppens nya hemsida!


Portgruppen lanserade sin nya hemsida under vårmötet den 16 maj hos Hörmann i Örebro. Syftet med den nya hemsidan är att skapa en användarvänlig och informativ plattform för medlemmarna samt innehåller information till hela branschen och till fastighetsägare.

På hemsidan kan du anmäla dig till olika kurser och läsa faktablad samt ta del av de senaste nyheterna och riktlinjerna för branschen. Portgruppen strävar efter att höja säkerhet, kvalitet och teknisk standard inom portbranschen och den nya hemsidan ger besökaren en djupare inblick i Portgruppens verksamhet.

”Vi är otroligt glada över att äntligen kunna presentera vår nya webbplats på vårmötet,” säger Ola Hansson, styrelseordförande för Portgruppen och Vd på FAAC Nordic.
”Detta är ett betydelsefullt steg för oss i vår strävan att stärka vår digitala närvaro och ett viktigt forum att presentera våra fokusområden på.”

Webbplatsen fungerar också som en central plats för både befintliga och potentiella nya medlemmar.
Välkommen att besöka den nya hemsidan!

Vid frågor, kontakta kansliet: kansliet@portgruppen.org