Sökresultat

151 resultat

Sida
2024.04.30

EDSF

Läs mer om EDSF
Dokument
2024.04.30

Personuppgiftspolicy

Portgruppen värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Läs mer om Personuppgiftspolicy
Dokument
2024.04.30

Stadgar

Läs mer om Stadgar
Dokument
2024.04.30

Code of conduct

För Teknikföretagens Branschgrupper AB är det viktigt att verksamheten inom bolaget och de branschföreningar som är anknutna till Teknikföretagens Branschgrupper AB bedrivs på ett sätt som tydligt håller sig inom konkurrensrättens ramar. Teknikföretagen har därför i samråd med Teknikföretagens Branschgrupper AB utformat en konkurrensrättslig uppförandekod som omfattar Teknikföretagens Branschgrupper AB och alla branschföreningar anknutna till […]

Läs mer om Code of conduct
Sida
2024.04.23

Faktablad

Faktablad Portgruppen har tagit fram ett antal faktablad som du kan ladda ner. Skötsel av motordrivna portar – vad jag som portägare behöver veta Besiktning av motordrivna portar CE-märkning av motordrivna portar CE-märkning av manuellt betjänade portar Inbrottsskydd – regler, krav och klassindelning CE märkning av manuellt betjänade villaportar CE-märkning av maskindrivna villaportar CE-märkning av […]

Läs mer om Faktablad
Evenemang
2024.04.22

Kurs: Säker Port 2

Den 4 juni 2024 håller Portgruppen heldagskursen Säker Port 2 hos Teknikföretagen i Stockholm. INSTÄLLD Anmäl dig gärna till nästa kurs i Stockholm den 25 september.

Läs mer om Kurs: Säker Port 2