Nyheter

2022.12.20

CE märkta byggprodukter

EDSF har fått information om att Storbritanniens regering har bekräftat att CE-märkta byggprodukter kommer att fortsätta att accepteras på den brittiska marknaden fram till den 30 juni 2025. Läs mer här.

Läs mer om CE märkta byggprodukter
2021.08.12

FAQ SCIP-databas

Dokumentet finns på flera platser: Under Energi och Miljö ( under ladda ner): https://www.teknikforetagen.se/fokusomraden/miljo-energi-och-klimat/cirkular-ekonomi/ Men även under Produktregler (under ladda ner): https://www.teknikforetagen.se/fokusomraden/produktregler-och-standardisering/ Samt som under nyheten om SCIP: https://www.teknikforetagen.se/nyhetscenter/nyheter/2021/nya-regler-produkter-med-sarskilt-farliga-amnen-maste-registreras/ Och på SCIP-sidan i Produktkravsguiden: https://www.teknikforetagen.se/medlemsportalen/produktkravsguiden/reach-forordningen/scip-databasen/

Läs mer om FAQ SCIP-databas
2020.02.14

Ekonomisk analys- ännu ingen metkrok för näringslivets tillväxt

Teknikindustrin globalt hade en något starkare tillväxt 2019 än industrin som helhet, vilket är normalt, men det var främst USA och Kina som bidrog till ökningen förra året. Industrin i USA rättade emellertid in sig i ledet under andra halvåret och följer nu EU och Japan i minustakt. Teknikföretagen Ekonomisk analys – februari 2020. Om […]

Läs mer om Ekonomisk analys- ännu ingen metkrok för näringslivets tillväxt
2019.11.12

Konjunkturprognos november 2019

Teknikföretagens konjunkturprognos november 2019.

Läs mer om Konjunkturprognos november 2019
2019.11.05

Nytt faktablad Lastbryggor

Nu finns ett nytt faktablad framtaget av Portgruppen om lastbryggor. En lastbrygga används för att utjämna nivåskillnad mellan lastkaj och lastbil. Det är viktigt att lastbrygga och tillhörande utrustning på lastkajen utformas enligt regelverken som gäller för tillverkare samt regelverken på arbetsplats/lastkaj där lastbryggan ska används. Det finns dessutom krav på besiktning av lastbryggor som […]

Läs mer om Nytt faktablad Lastbryggor
2019.05.17

Nya leveransbestämmelser Port19

Nu finns Portgruppens nya leveransbestämmelser Port 19.

Läs mer om Nya leveransbestämmelser Port19
2019.05.17

Konjunkturprognos maj 2019

Teknikföretagens konjunkturprognos maj 2019

Läs mer om Konjunkturprognos maj 2019
2019.04.26

Marknadskontroll av motordrivna portar

Boverket och Arbetsmiljöverket kommer under år 2019 att inleda marknadskontroll av motordrivna portar som omfattas av både byggproduktsförordningen och maskindirektivet. Se mer information om detta.

Läs mer om Marknadskontroll av motordrivna portar
2018.11.27

Konjunkturprognos november 2018

Teknikföretagens konjunkturprognos november 2018.

Läs mer om Konjunkturprognos november 2018