Kurs: Säker Port 1

Portgruppen vill med den här kursen ta ett samlat grepp för att lyfta kunskapsnivån i branschen. Kursen riktar sig mot dig som vill förstå regelverken kring slagportar, takskjutportar, vikportar, jalusier, rullportar, grindar och bommar.

Portgruppen anordnar endags-kursen Säker Port hos medlemsföretagen och Teknikföretagen i Stockholm. Kursen fokuserar på de utmaningar som uppkommer vid installation, ombyggnad och vid flytt, och vänder sig till servicetekniker, montageledare, samt till säljare och företagsledare som dagligen står inför dessa utmaningar.

Pris: Medlem 4 500 kr ex moms, för icke medlem 5 500 kr ex moms.
Frågor: kansliet@portgruppen.org
Datum för kommande kurstillfälle finns i kalendariet.

Kurs: Säker Port 2

Portgrtuppens nya utbildning Säker Port 2 ger en grundlig genomgång av de vanligaste besiktningsanmärkningarna och förser dig med den kunskap som krävs för att undvika de.

Kursen innebär en djupdykning i branschorganisationen Swetics Erfarenhetsdokument som följs av alla besiktningsmän.

Under kursen fokuserar vi på:

  • Detaljerad genomgång av Swetics Erfarenhetsdokument
  • Förebyggande och förhindrande av anmärkningar
  • Avhjälpande av besiktningsanmörkningar

För att tillgodogöra dig informationen i Säker Port 2 behöver du ha genomfört kursen Säker Port 1.

Pris: Medlem 4 500 kr ex moms, för icke medlem 5 500 kr ex moms.
Frågor: kansliet@portgruppen.org
Datum för kommande kurstillfälle finns i kalendariet.