Sökresultat

82 resultat vid sökning efter .

Code of Conduct

Teknikföretagen har därför i samråd med Teknikföretagens Branschgrupper AB utformat en konkurrensrättslig uppförandekod som omfattar Teknikföretagens Branschgrupper AB och alla

Kommittéer

Teknisk kommitté Portgruppens Tekniska kommitté är en aktiv remissinstans som företräder, tolkar och kommunicerar med de olika myndigheter och organisationer

Styrelse

Ordförande Ola Hansson, FAAC Nordic AB, 0435-77 95 00 e-post:ola.hansson@faac.se Ledamöter Joachim Kjellergren, Nordic Door AB, 035-10 00 37 e-post:

Vår verksamhet

Inom EDSF verkar sju övriga europeiska nationella branschorganisationer liknande den svenska Portgruppen. Medlemsnationerna är Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Italien,

Hem

Om ossPortgruppen är sedan 1975 branschorganisationen för svenska tillverkare och leverantörer av slagportar, takskjutportar, vikportar, snabbrullportar, rulljalusier, rullgaller, rullportar, garageportar,