Höstmöte

Portgruppens höstmöte hålls den 17-18 november 2022 i Stockholm.

Program
17 november
09.30 Kaffe och mingel
10.00 Medlemsmöte
11.00 Workshop
12.00 Lunch
13.00 Genomgång av erfarenhetsdokumentet
14.30 Kaffe
15.00 Framtida krav på inbrotssskydd
19.00 Middag på L´Avventura

18 november
09.00 Ekonomiska läget med Mats Kinnwall, chefsekonom Teknikföretagen
10.00 Kort om Teknikföretagen och Teknikföretagens Branschgrupper
11.00 Aktuella regelverk avseende arbetsrätt/arbetsmiljö
12.00 Lunch
13.00 Avslutning