Vårmöte hos Hörmann

Varmt välkommen till Portgruppens års- och vårmöte!

Vi går på djupet i hållbarhetsfrågan och den här gången ur ett praktiskt perspektiv lotsade av två experter från Afry. Vi får en genomgång av det ekonomiska läget och inte minst ett studiebesök på Hörmann Svenska AB där vi också kommer att hålla mötet. Rådgivare på Teknikföretagen ger oss information om vad som är viktigt att veta ur ett arbetsgivarperspektiv. Du ges som vanligt möjlighet att nätverka med kollegor, och att uppdatera dig på det senaste i branschen.

Se program och anmäl dig här

Kontaktperson
Christina Freese / Branschansvarig
Maj 16