Kurs: Avtalsjuridik (digitalt)

Avtalsjuridik – digitalt

Kursen behandlar de juridiska reglerna som gäller vid försäljning där montaget utförs av annan än säljaren. På kursen kommer vi att gå igenom såväl Köplagens bestämmelser, som det vanliga standardavtalet NL 17. Även NLM 19 kommer att kort att kommenteras såsom jämförelse med NL 17 samt portbranschens eget avtal Port 19.

Omfattning:
– Kort om avtalsprocessen med offerter och accepter
– Vad ingår i ett avtalat pris?
– Vilka skyldigheter har köparen
– Regler avseende leveransförsening
– Hinder och störningar
– Formella underrättelsekrav
– Ansvar och garantier

Utbildningen genomförs digitalt och pågår i ca 3 timmar.

Praktisk information

Tid

09.00-12.00

Avgift

2 000 kr exkl. moms
Kursmaterial ingår i avgiften.

Kontaktperson
Christina Freese / Branschansvarig
Okt 31