Avtalsjuridik

Tre timmars digital kurs: Avtalsjuridik för försäljning av portar utan montage
Kursen behandlar de juridiska reglerna som gäller vid försäljning, där montaget utförs av annan än säljaren. På kursen kommer vi att gå igenom såväl köplagens bestämmelser, som det vanliga standardavtalet NL 17. Även NLM 19 kommer att kort kommenteras, som jämförelse med NL 17 och portbranschens eget avtal Port 19. Utbildningen genomförs digitalt och pågår ca 3 timmar.

Datum för nästa kurstillfälle finns i kalendariet.