2021.12.21

Årets Portis 2021!

Priset delades ut vid Portgruppens höstmöte den 2 december 2021, till en framstående medlem som med stort engagemang och på ett opartiskt sätt arbetat för att utveckla såväl Portgruppen som för att skapa ett säkrare Port-Sverige och bidragit till utvecklingen av den svenska Port-branschen.

Pristagaren Krister Andero, VD Prido AB, erhöll en pokal och portvin.

Juryns motivering:
Årets Portis har i många år arbetat fokuserat och hårt för Portgruppens bästa.
Hen har med stort engagemang och på ett opartiskt sätt arbetat för att utveckla såväl Portgruppen som för att skapa ett säkrare Port-Sverige. Hen har verkligen bidragit till utvecklingen av den svenska portbranschen.

Årets Portis Hall of Fame

Årets Portis Hall of Fame tilldelas en framstående medlem i branschföreningen Portgruppen, som genom arbetsamhet, nytänkande, djärvhet, klokskap, beslutsamhet, glädje, engagemang, samverkan och samarbete är en god ambassadör för branschen.

Vem står bakom Årets Portis Hall of Fame?

Bakom initiativet står branschorganisationen Portgruppen, vars uppgift är att ge tillgång till nätverk och vara en neutral mötesplats för branschens aktörer. Genom bl a kontinuerlig utbildning, påverkansarbete på olika myndigheter och aktivt arbete med standardiserings frågor, utgör Portgruppen en kvalitets markör externt och i branschen.

Nominera någon?

Nomineringsprocessen administreras av kansliet och Portgruppens styrelse är enväldig jury för tävlingen. Priset delas ut vid Portgruppens höstmöte.

Nominering kan bara ske till personer som är, eller har varit, anställda hos företag som är med i Portgruppen. Nomineringar delas inte ut postumt.

Vinnaren får, förutom äran, motta ett pris, en flaska Portvin och listas på hemsidans Hall of Fame.

Hur länge har Årets Portis Hall of Fame funnits?

Priset har delats ut sedan 2019.