2020.11.18

Årets Portis 2020!

Priset delades ut vid Portgruppens digitala års- och höstmöte den 13 november 2020, till en framstående medlem som genom bl a arbetsamhet, nytänkande, djärvhet, klokskap, beslutsamhet, glädje, engagemang, samverkan och samarbete varit en god ambassadör för branschen.

Pristagaren Henri Hupe (f d VD Reco Port AB, nu VD Nordisk Portservice AB), erhöll en pokal samt portvin.

Juryns motivering:
Som ordförande i styrelsen har Henri med sin kunskap i branschen, med sitt engagemang för Portgruppens bästa samt med sin professionellt neutrala hållning gjort att alla medlemmar känt sig både hörda och sedda.

Årets Portis Hall of Fame

Årets Portis Hall of Fame tilldelas en framstående medlem i branschföreningen Portgruppen, som genom arbetsamhet, nytänkande, djärvhet, klokskap, beslutsamhet, glädje, engagemang, samverkan och samarbete är en god ambassadör för branschen.

Vem står bakom Årets Portis Hall of Fame?

Bakom initativet står branschorganisationen Portgruppen, vars uppgift är att ge tillgång till nätverk och vara en neutral mötesplats för branschens aktörer. Genom bl a kontinuerlig utbildning, påverksansarbete på olika myndigheter och aktivt arbete med standardiseringsfrågor, utgör Portgruppen en kvalitetsmarkör externt och i branschen.

Nominera någon?

Nomineringsprocessen administreras av kansliet och Portgruppens styrelse är enväldig jury för tävlingen. Priset delas ut vid Portgruppens höstmöte.

Nominering kan bara ske till personer som är, eller har varit, anställda hos företag som är med i Portgruppen. Nomineringar delas inte ut postumt.

Vinnaren får, förutom äran, motta ett pris, en flaska Portvin och listas på hemsidans Hall of Fame.

Hur länge har Årets Portis Hall of Fame funnits?

Priset har delats ut sedan 2019.