Portgruppens års- och vårmöte inställt

Portgruppens vårmöte som planerats till den 19-20 maj 2020 på Hooks Herrgård i Småland ställs in.

Portgruppens styrelse har beslutat att istället förlägga årsmötet på höstmötet den 12-13 november 2020.