Portgruppens höstmöte 2015

Den 30 september- 1 oktober 2015 har Portgruppen sitt årliga höstmöte hos Teknikföretagen i Stockholm.

I samband med höstmötet kommer möte med Tekniska Kommittén att hållas.

Inbjudan har skickats ut till Portgruppens medlemmar.

För mer information, kontakta portgruppen@tebab.com