Portgruppens grundkurs i entreprenadjuridik

Den 5 februari 2019 hålls en grundkurs i entreprenadjuridik för portleverantörer hos Clarion Hotel Post i Göteborg. Kursen handlar om de grundläggande kontraktsrättsliga frågor som förekommer i alla avtal om portentreprenader, som avtalsrätt och köprätt. Vi belyser de problem som man ställs inför när avtalet sluts och när det ska slutföras.

Se program för grundkurs i entreprenadjuridik.