Kurs Säker Port

Den 16 mars 2023 håller Portgruppen endags-kursen Säker Port hos Hörmann Svenska AB i Örebro. Kursen fokuserar på de utmaningar som uppkommer vid installation, ombyggnad och vid flytt, och vänder sig till servicetekniker, montageledare, samt till säljare och företagsledare som dagligen står inför dessa utmaningar. Se program.