Kurs Säker Port

Den 24 november 2022 håller Portgruppen endags-kursen Säker Port hos Teknikföretagen i Stockholm. Kursen fokuserar på de utmaningar som uppkommer vid installation, ombyggnad och vid flytt, och vänder sig till servicetekniker, montageledare, samt till säljare och företagsledare som dagligen står inför dessa utmaningar. Se program och kursinnehåll.