Kurs Säker Port

Den 6 september 2022 håller Portgruppen endags-kursen Säker Port hos Region Öst i Jönköping. Kursen fokuserar på de utmaningar som uppkommer vid installation, ombyggnad och vid flytt, och vänder sig till servicetekniker, montageledare, samt till säljare och företagsledare som dagligen står inför dessa utmaningar. Se program.