Kurs Entreprenadjuridik för portbranschen

Den 31 mars 2022 hålls Portgruppens endags-kurs Entreprenadjuridik för portbranschen i Stockholm.

Kursen ger en fördjupad insikt i de juridiska villkor som gäller vid försäljning av portar inkl. montage. Avsikten är att gå igenom de vanliga standardavtalen för att skapa förståelse för vad som ingår i ett offererat pris, samt ömsesidiga rättigheter och skyldigheter, som följer av avtalsvillkoren. Upphandlingsprocessen angående avtalsbildning via förfrågan, offer och accept berörs också.

Kursen vänder sig till såväl säljare, som ansvariga förgenomförandet av ett projekt. Kursen fokuserar på standardavtalen ABT 06 och ABT-U 07. Se program.