Genomgång av Swetic:s Erfarenhetsdokument

Den 28 november 2023 kl 13.00-14.00 håller Mats Bejhed, Assa Abloy Entrance Systems AB, en kostnadsfri genomgång online för medlemmar i Portgruppen, om några av de viktigaste punkterna i Swetic:s Erfarenhetsdokument.