Länkar

Länk här till sidan på Elsäkerhstsverket, där man kan ställa frågan om en persons elbehörighet.