Portgruppens faktablad ”Skötsel av motordrivna portar – vad jag som portägare behöver veta”

I Portgruppens faktablad ”Skötsel av motordrivna portar – vad jag som portägare behöver veta” kan du bland annat läsa om vad du som portägare har för ansvar, vilket serviceföretaget har och vad som händer vid den årliga besiktningen

Ladda ner faktabladet här